Feil Teater produserer nyskapende og inkluderende teater av høy kvalitet for alle deler av befolkningen. Forestillingene tar utgangspunkt i et bredt spekter av temaer, men felles for dem alle er at de har et lett og lekent teateruttrykk som kommuniserer direkte med publikum, og som fenger dem som vanligvis ikke oppsøker teatret.

 

Vi arbeider ut i fra ideen om at det ikke trenger å være noen motsetning mellom meningsbærende teater og stor underholdningsverdi. Feil Teater utvikler nye ideer og konsepter som tar utgangspunkt i tiden vi lever i og som bidrar til å gjøre samfunnet bedre. 

 

Teater er en fest, og publikum er gjestene våre. Vi skal invitere dem inn i et teaterrom som samler og inspirerer.