(Vi veit, vi veit. Det er ikke helt oppdatert, dette kartet. Men det kommer. Med nye fylkesgrenser og det hele.)